Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA , PRZYCHODY (art. 12-14)

24 grudnia 2018

Zwrot dofinansowania będący przychodem podatkowym zwolnionym oraz stanowiącym przychód podatkowy opodatkowany

237

Nie można dokonać korekty/zmniejszenia na bieżąco przychodów opodatkowanych o przychody-dotacje, które wcześniej zostały wykazane jako zwolnione. Natomiast zwrot kwot dotacji, które w roku ich otrzymania stanowiły przychody opodatkowane skutkować będzie zmniejszeniem przychodów opodatkowanych tym podatkiem w roku, w którym faktycznie tego zwrotu dokonano.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 9 listpada 2018 roku nr 0114-KDIP2-2.4010.463.2018.1.JG

Sytuacja Podatnika

B. jest państwową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Zgodnie ze statutem, B prowadzi działalność naukową, instrukcyjno-metodyczną, dokumentacyjną, unifikacyjną i usługową w dziedzinie bibliotekoznawstwa, bibliografii, informacji naukowej, czytelnictwa, edytorstwa i nauk pokrewnych, a także w zakresie konserwacji materiałów bibliotecznych.

B finansuje swoją działalność w przeważającej części z dotacji podmiotowej i dotacji celowych, otrzymywanych m.in. z Budżetu Państwa, z Budżetu Miasta, środków Unii Europejskiej, czy środków otrzymanych od Agencji rządowych lub wykonawczych. Dotacje otrzymywane przez B są dotacjami na finansowanie kosztów bieżących i inwestycje. Dotacje są zaliczane do przychodów podatkowych i ewentualnie zwolnionych z art. 17 ust. 1 pkt 21, 23, 47, 48, 52 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. w momencie ich wpływu na rachunek bankowy B.

Występują przypadki, w których zwroty niewykorzystanych przez B dotacji, które uprzednio stanowiły przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych bądź stanowiły przychód wolny od tego podatku, następują − najczęściej – w kolejnym (następnym) roku po roku, w którym B je otrzymała.

  • Jakie są skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych zwrotu przez B kwot dotacji, które w roku ich otrzymania stanowiły przychody wolne od podatku lub przychody opodatkowane, jeżeli zwrot ten następuje w roku następnym (w latach następnych) po roku, w którym B otrzymała te dotacje?

Stanowisko Dyrektora

Odnosząc się do zwrotu przez Wnioskodawcę kwot dotacji, które w roku ich otrzymania stanowiły przychody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdzić należy, że przepisy nie zawierają regulacji do sytuacji związanej z korektą przychodu zwolni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę