Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Temat tygodnia , Otwarty dostęp

15 maja 2020

Zmiana terminów podatkowych i sprawozdawczych w związku z koronawirusem

95

Ochrona zatrudnienia i zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorców stanowią główne założenia pakietu - Tarczy Antykryzysowej. Od 18 kwietnia br. w ramach tzw. „Tarczy 2.0” obowiązują zmiany w terminach dotyczących PIT i CIT.

 W zakresie CIT

złożenie CIT-8 i zapłata podatku - dla podatników, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym - 31.07.2020 rok (podatnicy osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 updop,  podatnicy prowadzący działalność pożytku publicznego, stanowiące co najmniej 80%przychodów), 31.05.2020 rok - pozostali przedsiębiorcy;

IFT -2R - dla podatników, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym - 31.05.2020 rok;

b.    W zakresie PIT

złożenie zeznań PIT i wpłata podatku - do 31.05.2020 roku/01.06.2020 roku 
- bez sankcji (Minister Finansów wydał rozporządzenie o  zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę należnych od 1 maja 2020  r. do 1 czerwca 2020  r. od uregulowanych w  tym okresie zaległości podatkowych z  tytułu podatku wynikającego z  PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i  PIT-39 za 2019 rok (Dz.  U. z  2020  r. poz.  728). Odsetki za zwłokę nie zostaną pobrane także w przypadku zaliczenia na poczet zaległości podatkowej nadpłaty lub zwrotu podatku; W rozporządzeniu czytamy: „Zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 rok.” Takie rozwiązanie stosuje się do zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

wpłata przez płatników zaliczek na podatek dochodowy pobranych w marcu i kwietniu 2020 roku od przychodów ze stosunku służboweg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem