Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

2 czerwca 2015

Zasady amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w działalności sezonowej

195

Nasza spółka prowadzi działalność sezonową (przetwarzanie owoców i warzyw). Część z posiadanych maszyn używamy tylko w sezonie tj. w okresie od czerwca do października. W maju Spółka nabyła maszynę o wartości netto 50.000 zł, przyjęła do używania i wprowadziła do ewidencji środków trwałych. Stawka amortyzacji dla tego środka trwałego wynosi 10%. Jak prawidłowo dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

W przypadku gdy Spółka wykorzystuje maszynę stanowiącą środek trwały w okresie od czerwca do października wysokość odpisu miesięcznego będzie mogła ustalić na dwa sposoby, tj. przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez:

  1. liczbę miesięcy w sezonie (przy tej metodzie wysokość odpisów zrealizowanych w tych miesiącach jest równa odpisowi rocznemu) lub

  2. 12 miesięcy w roku (przy tym sposobie okres amortyzacji znacznie się wydłuża).

UZASADNIENIE

Zasady amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych sezonowo zostały uregulowane w art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) i odpowiednio w art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop). Wskazany przepis stanowi, że od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.

 Z analizy wskazanego przepisu wynika, iż Podatnik który wykorzystuje nabyte środki trwałe wyłącznie w sezonie/w czasie, w którym prowadzi działalność gospodarczą ma możliwość ująć w kosztach podatkowych kwotę amortyzacji wyliczoną w następujący sposób:

1) ustalić wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego poprzez podzielenie wartości rocznego odpisu amortyzacyjnego na ilość...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.