Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , OCHRONA ZDROWIA

18 grudnia 2018

Zakup pakietów medycznych a KUP

220

Poniesione przez podatnika wydatki z tytułu zakupu pakietów medycznych dla pracowników, członków rodziny pracownika oraz byłych pracowników - emerytów, stanowią w całości koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 14 listopada 2018 roku nr 0111-KDIB2-3.4010.266.2018.2.PB

Sytuacja Podatnika

Spółka jako pracodawca jest zobowiązany do objęcia pracowników opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy i pokrycia kosztów takich świadczeń. W tym celu Spółka zawarła umowę o świadczenie usług medycznych z podmiotem leczniczym uprawnionym do świadczenia kompleksowych usług medycznych (w tym w szczególności z zakresu medycyny pracy). Przedmiotem tej umowy jest udzielanie świadczeń medycznych dla pracowników i członków rodziny pracowników, a także dla byłych pracowników Spółki, którzy są emerytami. Należy dodać, że pakiety medyczne finansowane są ze środków obrotowych Wnioskodawcy.

Pracownik nie jest obciążany kosztem pakietu medycznego w zakresie świadczeń zdrowotnych medycyny pracy, a jedynie ponosi koszty dodatkowego świadczenia zdrowotnego, o ile chce skorzystać z takiej dodatkowej opcji. Koszty zakupu pakietów medycznych dla pracowników i członków ich rodzin finansuje w całości Spółka.

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników oraz byłych pracowników-emerytów stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora

Wydatki jakie poniesie Spółka z tytułu zakupu pakietów medycznych dla pracowników, członków rodziny pracownika byłych pracowników-emerytów, będą stanowić dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.”

Wydatki, które zostaną poniesione przez Spółkę na pakiety medyczne, spełniają te wszystkie warunki, bowiem:

  1. zmniejszają nieobecność pracowników w pracy – pakiety medyczne pozwalają pracownikom i członkom ich...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę