Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , OCHRONA ZDROWIA

16 października 2018

Wydatki na zakup pakietu medycznego dla pracowników i ich rodzin kosztem podatkowym

200

Wydatki poniesione na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla pracownika, jak i rodzin pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z dnia 12 września 2018 roku nr 0111-KDIB2-3.4010.222.2018.1.PB.

Sytuacja Podatnika

„F” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji farb, lakierów, farb drukarskich i mas uszczelniających.

Spółka planuje zawrzeć z podmiotem uprawnionym do świadczenia kompleksowych usług medycznych (w tym z zakresu medycyny pracy) umowę opieki medycznej. Przedmiotem tej umowy będzie udzielanie opieki medycznej pracownikom Spółki i/lub członkom ich rodzin, w zakresie Programów Opieki Medycznej.

Cena pakietu medycznego różni się w zależności od tego czy korzystającym jest tylko pracownik, czy oprócz pracownika obejmuje jego małżonka i dzieci, czy też partnera życiowego. Spółka zamierza pokrywać koszty takich pakietów. Wartość pakietu medycznego dla pracownika oraz jego najbliższych finansowana przez Spółkę zostanie zakwalifikowana do przychodu pracownika jako część przychodu pracownika ze stosunku pracy, od którego odprowadzane będą zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup pakietu medycznego, w ramach którego są zawarte świadczenia profilaktyki oraz medycyny dla pracownika, jak i rodzin pracowników wskazanych w zdarzeniu przyszłym będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy CIT?

Stanowisko Dyrektora

Wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych dla pracowników, finansowane przez Wnioskodawcę będą stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zarówno w przypadku, gdy pakietem objęty jest pracownik, jak również w przypadku gdy elementem pakietu będą świadczenia medyczne dla członków rodzin pracowników.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Co do zasady kosztami uzyskania przychodów są m in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów med...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.