Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , TRANSPORT

13 września 2014

Wydatki eksploatacyjne a koszty uzyskania przychodów

204

Wymieniliśmy w samochodzie służbowym (wykorzystywany do celów mieszanych w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług zmienionej od 1 kwietnia 2014) opony z kołami oraz elementami zawieszenia i wydatki te przekroczyły ku naszemu zaskoczeniu 3.500 zł. Czy wydatki te powinniśmy amortyzować czy możemy bezpośrednio zaliczyć w koszty w miesiącu ich poniesienia?

ODPOWIEDŹ

Wydatki takie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia jako wydatki związane z eksploatacją samochodu jeżeli spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i w art. 15 ust. 1 ustawy CIT to znaczy są wykorzystywane do działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawa CIT) obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i w art. 15 ust. 1 ustawy CIT, w myśl której, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 23 ustawy PIT, art. 16 ustawy CIT.

Zasada ta, w zakresie podatku PIT oraz CIT obowiązuje również podatników, którzy odliczą 50 % VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, jak i tych, którzy odliczą VAT w pełnej wysokości. Bowiem od 1 kwietnia 2014 r. w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 86 a ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z samochodami osobowymi można odliczyć 50 % kwoty wynikającej z faktury/dokumentu celnego otrzymanej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.