Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , TRANSPORT

16 stycznia 2015

Świadczenie usług ciągnikiem jako przychód z działalności gospodarczej

203

Przychody z tytułu świadczenia usług ciągnikiem, będącym środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychód podatkowy, a koszty dotyczące tych usług stanowią koszty uzyskania tego przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2014 roku nr IBPBI/1/415-1091/14/JS.

Sytuacja Podatnika

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi ciągnikiem, takie jak: orka pługiem, bronowanie, koszenie traw, przygotowanie terenu pod sadzonkę (np. dla koła łowieckiego lub innych podmiotów gospodarczych). W związku z tym, ponosi koszty zakupu paliwa oraz części do maszyn. Ciągnik, którym świadczone są usługi, jest środkiem trwałym w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca posiada również drugi traktor, który wykorzystuje w działalności rolniczej.

Czy usługi świadczone ciągnikiem stanowią przychód z działalności gospodarczej, a związane z nimi koszty (m.in. zakupu części i paliwa), stanowią koszty uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnym źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jednocześnie w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, zawarto definicję legalną pozarolniczej działalności gospodarczej. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

  1. zarobkowym celu działalności...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.