Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

7 czerwca 2015

Skutki podatkowe związane z prowadzeniem przedszkola niepublicznego

211

Działalność, polegająca na prowadzeniu publicznego przedszkola, może zostać uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże nie będzie stanowić wyodrębnionego podmiotu, charakteryzującego się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że status podatnika będzie przysługiwał podatnikowi jako organowi prowadzącemu niepubliczne przedszkole.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2015 roku nr IBPBI/1/4511-77/15/ESZ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni przejmie do prowadzenia niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w którym będzie pełnić funkcję osoby prowadzącej (organu prowadzącego) w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana w CEIDG. Przedszkole posiada strukturę organizacyjną określoną w statucie przedszkola, który zatwierdza organ prowadzący (w tym wypadku Wnioskodawczyni). Struktura organizacyjna jest związana wyłącznie z realizacją procesu nauczania, działalnością dydaktyczno-wychowawczą oraz opiekuńczą. Większość funkcji związanych z działalnością przedszkola będzie realizowała Wnioskodawczyni (jako organ prowadzący) jednocześnie pełniąc funkcję: dyrektora przedszkola odpowiedzialnego za sprawy organizacyjne, pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze), zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, kadrowo - płacowe. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty.

Czy prowadzenie niepublicznego przedszkola należy uznać za prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Na wstępie Dyrektor odniósł się do ustalenia, czy niepubliczne przedszkole prowadzone przez Podatniczkę, jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor stwierdził, że zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.