Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

2 lutego 2015

Skutki podatkowe umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych

303

Umowne potrącenie wierzytelności przysługującej podatnikowi wobec Spółki z tytułu wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę komandytową, przekazane­go do podziału pomiędzy wspólników Spółki przed przekształceniem Spółki, z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec podatnika z tytułu wniesienia dopłaty - nie spowoduje powstania po stronie podatnika przychodu podlega­jącego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.