Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 13 stycznia 2012 roku. Przed tym przekształceniem tj. w grudniu 2011 roku spółka (jeszcze wtedy jako spółka z o.o.) otrzymała zawiadomienie o przejęciu wierzytelności, której dłużnikiem była spółka, przez inny podmiot. Jeśli chodzi o powyższą wierzytelności, to Spółka w 2010 roku jako spółka z o. o. miała zobowiązania względem swojego właściciela, który to scedował wierzytelność na inny podmiot. Następnie w późniejszym okresie (w 2012 roku) spółka została sprzedana trzem spółkom cypryjskim, a następnie (też w 2012 roku) spółce mającej siedzibę w Luksemburgu (tej spółki na którą została wcześniej scedowana wierzytelność). Obecnie spółka (akcjonariusz spółki komandytowej) chce tą wierzytelność umorzyć, „przenieść na kapitał”. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywoła powyższe działanie?

ODPOWIEDŹ

Działanie „umorzenia wierzytelności - przeni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.