Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

2 czerwca 2015

Skutki podatkowe przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy udziałowcom spółki

331

Wspólnicy w spółce z o.o. nie wypłacili dywidend za lata 2011, 2012 i 2013.Spółka nie miała płynności? Wspólnicy chcieliby przyjąć uchwałę o zmianie uchwał przyjmujących bilanse za lata 2011, 2012, 2013, w których przeznaczyli część zysku na wypłatę dywidend? Czy zmieniając przeznaczenie niewypłaconych dywidend na kapitał zapasowy (z powodu braku środków) należy zapłacić podatek CIT? Podatek nie został zapłacony od przeznaczonych dywidend. Podatek PIT jest płacony metodą kasową w miesiącu następnym po miesiącu wypłaty dywidendy. Podatek od przeznaczonej części zysku na kapitał zapasowy nie jest płacony. Czy w momencie gdy spółka będzie w posiadaniu środków finansowych, wspólnicy mogą ponownie podjąć uchwałę o wypłacie dywidend za lata ubiegłe z kapitału zapasowego?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Brak jest wyraźnych unormowań prawnych, które ograniczałyby lub zakazywały zmiany raz podjętej uchwały przez wspólników o sposobie z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.