Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

7 czerwca 2015

Skutki odstąpienia od umowy z powodu braku płatności

199

Korekta przychodów i kosztów podatkowych po odstąpieniu od umowy powinna być dokonana za okres, w którym wykazano przychód w nieprawidłowej wysokości.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/1/4511-61/15/BK.

Sytuacja Podatnika

W kwietniu 2008 roku podatnik podpisał umowę sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprzedaż nieruchomości była zwolniona z podatku VAT, sprzedający wykazał przychód, który wpłynął na wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Zapłata miała być uiszczona do maja 2009 roku ale nie została uiszczona i z tego powodu w grudniu 2012 roku doszło do odstąpienia od umowy sprzedaży i przeniesieniu własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

W związku z powyższym sprzedający zwrócił się z pytaniem dotyczącym korekty przychodu w związku z odstąpieniem przez nabywcę od umowy sprzedaży. Według niego korekta przychodów i kosztów ich uzyskania będąca skutkiem odstąpienia od ww. umowy sprzedaży udziału w nieruchomości winna nastąpić w okresie rozrachunkowym, w którym odstąpiono od umowy, czyli w rozliczeniu za 2012 rok. Sprzedaż udziału w nieruchomości, a następnie odstąpienie od umowy sprzedaży są dwoma odrębnymi od siebie zdarzeniami prawnymi i faktycznymi, dlatego też ich skutki podatkowe należy również rozpatrywać odrębnie. Skoro mi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.