Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

31 marca 2015

Rozliczenie w deklaracji rocznej przychodów uzyskanych z innych źródeł

167

Otrzymałam do rozliczenia PIT-y dwóch osób. Jedna z nich otrzymała PIT z Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, gdzie w rubryce D. wpisana jest informacja o wysokości przychodów. Przychody zostały uzyskane zgodnie z art. 20. ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w treści jest napisane: dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Drugi - PIT z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w treści: nagroda. Czy robię PIT-38 czy inaczej rozliczam ten przychód? Obie osoby nie prowadzą działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ

Wykazany przychód należy rozliczyć na formularzu PIT-36.

UZASADNIENIE

Osoba fizyczna mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródła przychodów (art. 3ust. 1 pdof). Tym samym, jeżeli podatnik uzyska przysporzenie w jakiejkolwiek formie, co do zasady należy odprowadzić z tego tytułu podatek. Uzyskanie dofinansowania do szkolenia lub otrzymanie nagrody należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Zgodnie z art. 20 ust. 1 za przychody z innych źródeł, o których mowa w art.10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...) nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jak wynika z przytoczonego przepisu od przychodów uzyskanych z innych źródeł również należy odprowadzić podatek. Powołany przepis zawiera otwarty katalog przychodów uznanych za przychody z innych źródeł, tym samym należy zaliczyć do niego nie tylko nagrody, które są wprost wymienione ale również wszelkie inne przysporzenia.

O ile do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.