Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 marca 2015

Rozliczenie straty poniesionej w latach poprzednich

281

W 2010 roku w stosunku do spółki cywilnej, której byłem wspólnikiem, została ogłoszona upadłość. Sąd rejonowy wydał postanowienie w przedmiocie upadłości likwidacyjnej. W okresie, w którym syndyk prowadził sprawy, w każdym roku podatkowym, począwszy od 2010 i skończywszy na 2013 roku - wykazywał stratę z działalności spółki. Na początku 2014 właściwy sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, a po jego uprawomocnieniu, w maju 2014, działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Za 2014 roku spółka wygenerowała zysk. Czy w rozliczeniu za 2014 można odliczyć jednorazowo od dochodów łączną sumę strat z lat poprzednich w wysokości 100%.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, strat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.