Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

3 marca 2015

Rozliczenie straty poniesionej w latach poprzednich

167

W 2010 roku w stosunku do spółki cywilnej, której byłem wspólnikiem, została ogłoszona upadłość. Sąd rejonowy wydał postanowienie w przedmiocie upadłości likwidacyjnej. W okresie, w którym syndyk prowadził sprawy, w każdym roku podatkowym, począwszy od 2010 i skończywszy na 2013 roku - wykazywał stratę z działalności spółki. Na początku 2014 właściwy sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, a po jego uprawomocnieniu, w maju 2014, działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej. Za 2014 roku spółka wygenerowała zysk. Czy w rozliczeniu za 2014 można odliczyć jednorazowo od dochodów łączną sumę strat z lat poprzednich w wysokości 100%.

ODPOWIEDŹ

Nie, straty z lat ubiegłych można rozliczać w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, jednak wysokość obniżenia w żadnym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

UZASADNIENIE

Spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego, nie posiadającą osobowości prawnej, a tym samym, na podstawie art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są poszczególni wspólnicy, którzy stosownie do udziału w zyskach spółki, odrębnie obliczają dochód lub poniesioną stratę, o czym stanowi art. 8 ust. 1 i 2 ustawy. Co do zasady przyjmuje się, że w przypadku braku regulacji w umowie spółki o proporcji podziału zysku, prawa te są równe dla każdego wspólnika.

Zatem w pierwszej kolejności należy pamiętać o możliwości rozliczenia straty tylko do wysokości przysługujących udziałów w zysku. Kolejno, stosownie do art. 9 ust. 3 ww. ustawy, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Powyższe oznacza, że rozliczenie stra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.