Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

31 marca 2015

Rozliczenie podatkowe w przypadku zawieszonej działalności gospodarczej

184

Jako tłumacz przysięgły w roku 2013 zawiesiłem prowadzoną działalność gospodarczą. W dniu 8 maja 2014 roku otrzymałem decyzję Ministra Sprawiedliwości o skreśleniu z listy tłumaczy. Oprócz działalności gospodarczej uzyskuję również dochody jako nauczyciel akademicki. Czy za 2014 rok powinienem złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 wykazując zerowy przychód z działalności gospodarczej oraz przychody z wynagrodzenia jako nauczyciela akademickiego (PIT-11), czy tylko zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 wykazując w nim tylko wynagrodzenie z PIT-11?

ODPOWIEDŹ

Podatnik, który w roku 2014 oprócz wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia go jako nauczyciela akademickiego, posiadał zarejestrowaną i zawieszoną działalność gospodarczą (jako tłumacz przysięgły), zobowiązany będzie do złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-36, w którym wykaże zerowy przychód z tej działalności oraz przychody z wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zatrudnienia go jako nauczyciela akademickiego. Taki sam obowiązek będzie na nim ciążył, gdy na skutek wykreślenia go z listy tłumaczy przysięgłych, dokona likwidacji prowadzonej działalności.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją normy prawnej zawartej w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z powyższego obowiązku nie zwalnia podatnika nie osiągnięcie w roku podatkowym dochodu. Wprawdzie powyższy przepis nie mówi bezpośrednio o tym, iż należy informować organy podatkowe o nieuzyskaniu takich dochodów, jednakże obowiązek informowania organów skarbowych także o braku dochodu do opodatkowania pozwala im na wywiązywanie się nałożonych na nich zadań w postaci sprawowania nadzoru nad prawidłowym i rzetelnym wywiązywaniem się przez podatników z obowiązków podatkowych wobec budżetu państwa. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego określony w art. 45 ust. 1 updof dotyczy również podatnika...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.