Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca (osoba fizyczna) wypłaca wynagrodzenie osobie niepełnosprawnej, które to wynagrodzenie w momencie wypłaty oraz zapłaty składek do ZUS jest kosztem uzyskania przychodów. W dalszej kolejności na podstawie przekazanej deklaracji PFRON otrzymuje zwrot części zapłaconych składek. Jak należy wykazać otrzymane dofinansowanie u podatnika dokonującego ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego za pomocą PKPiR oraz ewidencji ryczałtu? Czy w momencie przelewu refundacji na konto jest ona przychodem, czy też otrzymana kwota zobowiązuje nas do skorygowania kosztów?

ODPOWIEDŹ

Otrzymanie zwrotu z PFRON części zapłaconych do ZUS składek należy wykazać w prowadzonych ewidencjach jako przychód podatkowy w dacie otrzymania wpłaty.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej działalności podatnik niejednokrotnie, zatrudniając osoby niepełnosprawne, otrzymuje dofinansowanie z PFRON. Pojawia się wówczas pytanie jak należy wykazać otrzymaną kwotę oraz w jakiej dacie? Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozumieć dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (...). Z powołanego przepisu wynika, że otrzymane dofinansowanie z PFRON stanowiące zwrot wydatków stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Odnosząc się do kwestii w jakiej dacie należy rozpoznać uzyskany przychód należy wziąć pod uwagę zapisy art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na jego mocy w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do której nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.