Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21) , PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE (art. 52 - 58) , OCHRONA ZDROWIA

30 sierpnia 2018

Refundacja przez Izbę Pielęgniarek i Położnych kosztów szkolenia podyplomowego

220

Refundacja przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych kosztów szkolenia podyplomowego nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2018 roku nr 0115-KDIT2-2.4011.221.2018.2.IL

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni otrzymała w 2017 r. zwrot kosztów z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położonych (OIPiP) poniesionych w związku z wyjazdem na konferencję naukowo-szkoleniową w B., która jest formą kształcenia podyplomowego. Wnioskodawczyni dodatkowo prezentowała na kongresie wyniki badań naukowych, przeprowadzonych w ramach pracy na Uniwersytecie.

Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C wystawiony przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, w którym został wykazany przychód, z tytułu szkolenia. Przychód ten Wnioskodawczyni uwzględniła w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2017 r. Źródłem tej refundacji są składki, które Wnioskodawczyni ma obowiązek wpłacać na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z tytułu członkostwa. Zaistniały fakt opodatkowania zwrotu kosztów szkolenia podyplomowego, który pochodzi ze składek odprowadzonych przez Wnioskodawczynię, zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położonej budzi wątpliwości Wnioskodawczyni. Zgodnie z przepisami obowiązkiem Wnioskodawczyni jest stałe aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przy opłaceniu składek samorząd OIPiP zwraca koszty szkolenia i doskonalenia zawodowego. PIT-8C wystawiono po refundacji kosztów szkolenia podyplomowego, którego częścią była konferencja i prezentacja wyników badań.

Czy w sytuacji opisanej we wniosku zwrot (refundacja) kosztów szkolenia stanowi dla Wnioskodawczyni przychód?

Stanowisko Dyrektora

Za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Na podstawie art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.