Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

3 marca 2015

Organ właściwy w sprawach podatku od środków transportowych

137

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą zameldowana w gminie A, mieszkająca w gminie B a prowadząca działalność w gminie C muszę złożyć deklarację dotyczącą podatku od środków transportowych. W dowodzie rejestracyjnym pojazdu widnieją dane właściciela - w tym miejsce zameldowania (czyli gmina A). Uważam, że organem właściwym w sprawie rozliczeń podatku od środków transportowych jest gmina B. Jednak urzędnik nie chce przyjąć deklaracji argumentując, że podatek winien być rozliczony w gminie A. Mam wątpliwości czy urzędnik ma rację?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym przepisem regulującym właściwość miejscową w każdym świadczeniu podatkowym jest art. 17 § 1 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. W przypadku rozliczeń związanych z podatkiem od środków transportowych ustawą podatkową regulującą właściwość miejscową jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 9 ust. 7 w/w ustawy, organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne — organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Z powyższej regulacji jednoznacznie wynika podstawowa zasada - zgodnie z którą organem właściwym miejscowo jest organ, na którego obszarze znajduje się miejsce zamieszkania podatnika. Zgodnie art. 25 Kodeksu Cywilnego miejsce zamieszkan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.