Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

19 listopada 2014

Opodatkowanie sporadycznie sprzedawanej energii elektrycznej

218

Sporadyczną sprzedaż energii elektrycznej przez niewyspecjalizowany podmiot należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł i rozliczyć w składanej po zakończeniu roku deklaracji PIT-36.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2014 roku nr IPTPB2/415-371/14-2/JR

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni, na prywatnym budynku mieszkalnym zamontowała mikroinstalację fotowoltaiczną wytwarzającą energię elektryczną o maksymalnej mocy 32 kW, moc produkcyjna wynosi natomiast 25 kW. Na wytwarzanie energii elektrycznej Wnioskodawczyni nie posiada koncesji.

Wytworzona energia elektryczna będzie zużywana w na cele grzewcze i oświetleniowe Jej gospodarstwa domowego. Niemniej w okresie letnim mogą wystąpić nadwyżki wytworzonej energii elektrycznej ponad Jej zapotrzebowanie, które zamierza sprzedawać do koncernu Energetycznego T. W tym celu Wnioskodawczyni zawarła odpowiednią umowę z T, której przedmiotem jest w szczególności odbiór energii elektrycznej od wytwórcy oraz transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD. W umowie ustalono również cenę sprzedawanej energii w wysokości 0,145 zł za 1 kW. Fakt sprzedaży energii elektrycznej Wnioskodawczyni będzie dokumentować rachunkami obciążającymi koncern T. Według Jej szacunków, dochód z tytułu tej sprzedaży może wynieść około 3 000 zł rocznie. Z uwagi na sporadyczność tych dochodów i niejako ,,efekt uboczny” zasadniczego celu zainstalowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także brak koncesji, Wnioskodawczyni nie zarejestrowała tych przychodów jako działalności gospodarczej.

Zasadniczym dochodem Wnioskodawczyni jest emerytura otrzymywana z ZUS, opodatkowana według zasad określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W jakiej formie i wysokości Wnioskodawczyni powinna opłacać podatek dochodowy od dochodów uzyskanych ze sporadycznej sprzedaży energii elektrycznej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są inne źródła, do których należy zaliczyć przychody, które nie mieszczą się w kategoriach przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1–8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.