Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

23 lipca 2014

Opodatkowanie dochodu powstałego z przejęcia spółki

226

Dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2014 roku nr ILPB4/423-155/14-2/ŁM

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, posiadającą siedzibę i zarząd w Polsce, zarejestrowaną dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce. Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuje m.in. zaprojektowanie, wybudowanie oraz eksploatację odcinka autostrady. 

Na chwilę obecną większościowym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest holenderska spółka kapitałowa I BV, której wyłącznym udziałowcem jest II BB z siedzibą w Holandii (dalej: Spółka Przejmowana). Spółka Przejmowana jest holenderskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Holandii obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (niezależnie od miejsca ich osiągania). Spółka Przejmowana nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce i nie posiada miejsca prowadzenia działalności w Polsce. 

Udziałowcami Spółki Przejmowanej są polskie i zagraniczne spółki kapitałowe, które to udzieliły Spółce finansowania dłużnego dla potrzeb zaprojektowania i wybudowania odcinka autostrady.

Rozważana jest restrukturyzacja poprzez faktyczną likwidację lub przejęcie spółek holenderskich (tj. połączenie transgraniczne). 

W rezultacie restrukturyzacji, Wnioskodawca przejmie Spółkę Przejmowaną (wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej). Połączenie to nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę za akcje, które Wnioskodawca wyda dotychczasowym udziałowcom Spółki Przejmowanej (a więc Wierzycielom) w ramach połączenia transgranicznego (i odwrotnego). W wyniku połączenia przeprowadzonego w trybie przewidzianym odpowiednimi przepisami Spółka Przejmowana przestanie istnieć, zaś Wnioskodawca stanie się prawnym sukcesorem praw i obowiązków Spółki Przejmowanej.  Czy w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP realizacja opisanego w stanie faktycznym połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną będzie neutralna dla Wnioskodawcy (tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP)?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zdaniem Dyrektora w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP realizacja opisanego w stanie faktycznym połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną będzie neutralna dla Wnioskodawcy (tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP).  

Konsekwencje podatkowe łączenia się spółek kapitałowych dla spółki przejmującej są uregulowane głównie w art. 10 ustawy o PDOP (określającym, kiedy powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach z osób prawnych).

Jednocześnie, jak stanowi art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP, przy połączeniu lub podziale spółek:

  1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o P...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.