Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

17 listopada 2014

Opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia uzyskanych w Danii

248

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 12 września 2014 roku nr IPTPB2/415-348/14-4/Akr.

Sytuacja Podatnika

W 2012 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie kierowania robotami budowlanymi i montażami. W grudniu zawiesił działalność gospodarczą – data zawieszenia 31 grudnia 2012 r. i jeszcze w tym samym miesiącu wyjechał do Danii. Pod koniec lutego 2013 r. Wnioskodawca przyjechał do Polski i z dniem 1 marca 2013 r. podpisał umowę zlecenia z firmą polską M., niezależną od Jego działalności gospodarczej, która wydelegowała Wnioskodawcę do pracy w Danii na okres od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Zarówno Wnioskodawca, jak i Jego rodzina mieszkali w Danii od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wynajmując mieszkanie. W związku z dokonaniem rejestracji swojej osoby jako podatnika podatku dochodowego w duńskim Urzędzie Skarbowym, Wnioskodawcy został nadany nr podatkowy. Wnioskodawca w Polsce nie osiągnął żadnych dodatkowych dochodów w 2013 r., oprócz wynagrodzenia od firmy M. z tytułu pracy wykonywanej dla tej firmy na terytorium Danii. Wnioskodawca posiada również dokumenty świadczące o legalnym pobycie i odprowadzanych zaliczkach na poczet podatku oraz duński certyfikat rezydenta podatkowego. Jednocześnie Podatnik otrzymał od firmy M. PIT-11, z którego wynika, że również w Polsce zostały pobrane zaliczki od dochodu.

Czy Wnioskodawca dochody uzyskane z tytułu umowy zlecenia zawartej z firmą M., którą faktycznie wykonywał na terenie Danii ma prawo opodatkować wyłącznie w Danii, a w Polsce złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w celu odzyskania podatku?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.