Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

20 kwietnia 2015

Odpisy amortyzacyjne od urządzeń zakupionych na raty

188

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie korygowania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń zakupionych na raty (wyrok z 27 lutego 2015 roku; sygn. akt III SA/Wa 1473/14) - odpisy amortyzacyjne przy zakupie na raty nie podlegają korekcie z art. 15b ustawy o CIT.

Spółka planowała zakup urządzeń do gier w celu wykonywania działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem umowy, spółka miała płacić w ratach, na podstawie harmonogramu płatności. Rozpoczęcie płatności nastąpiłoby nie później niż w miesiącu, w którym nastąpi rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od urządzeń. Spółka zwróciła się z pytaniem w interpretacji indywidualnej, czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od urządzeń będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, bez obowiązku ich korygowania, gdy zapłata za urządzenia nastąpi w ratach, przy zachowaniu terminów płatności ustalonych w umowie dla poszczególnych rat.

W odpowiedzi Spółka otrzymała stanowisko Izby Skarbowej, iż jeżeli do dnia upływu terminów, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o CIT, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów część odpisów amortyzacyjnych znajduje pokrycie w dokonanych płatnościach, nie powinno mieć miejsca zmniejszenie kosztów. Natomiast, jeżeli Spółka zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny, który nie ma pokry...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.