Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

2 lutego 2015

Odliczanie strat a podmiot w stanie likwidacji

191

Nasza firma została w tym roku postawiona w stan likwidacji. Dwa lata temu ponieśliśmy stratę. Czy mimo tego, że jesteśmy w stanie likwidacji - możemy odliczać od dochodu stratę z lat ubiegłych?

ODPOWIEDŹ

Stan likwidacji nie oznacza końca osobowości prawnej, umożliwia danej osobie prawnej zakończenie jej spraw, rozliczenie się z kontrahentami. Zatem firma będzie mogła odliczyć od dochodu stratę z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE

Przez likwidację spółki rozumie się ogół czynności podejmowanych przez likwidatorów od zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego, poprzez wykonywanie przewidzianych prawem czynności i podział majątku spółki, aż do zgłoszenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie likwidowanej spółki z rejestru przedsiębiorców. Zatem stan likwidacji nie oznacza końca osobowości prawnej, umożliwia danej osobie prawnej zakończenie jej spraw, rozliczenie się z kontrahentami. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeksu spółek handlowych stanowią w art. 84, że wykreślenie spółki z rejestru, a tym samym utrata osobowości prawnej następuje dopiero po zgłoszeniu przez likwidatorów do sądu rejestrowego zakończenia likwidacji. Dlatego też, przysługuje Państwu prawo do odliczania od dochodu podlegającego opodatkowaniu straty.

Ze stratą podatkową mamy do czynienia, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów. W takim przypadku, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.