Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , BUDOWNICTWO

13 kwietnia 2018

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu kosztów partycypacji w zasobach TBS

235

Kwota uzyskana z tytułu cesji partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS, stanowi przychód z praw majątkowych podlegający rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej z dnia 9 marca 2018 roku nr 0115-KDIT2-1.4011.2.2018.1.MN

Sytuacja Podatnika

W latach poprzednich wstępni Wnioskodawcy nabyli prawo do partycypacji lokalu mieszkalnego, należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W kolejnych latach prawo to zostało cedowane na rodzeństwo Wnioskodawcy. W 2008 r. Wnioskodawca został najemcą mieszkania, ponosząc następnie nakłady związane z remontem oraz wyposażeniem mieszkania.

W dniu 12 grudnia 2017 r. podpisano umowę cesji prawa partycypacji ww. lokalu mieszkalnego między poprzednim partycypantem, tj. rodzeństwem Wnioskodawcy a Wnioskodawcą. W dniu 14 grudnia 2017 r. Wnioskodawca podpisał umowę cesji prawa do partycypacji ww. mieszkania w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w ramach przysługującego mu prawa do wskazania nowego najemcy. Od cesjonariusza Wnioskodawca otrzymał zwrot kwoty partycypacji w wysokości 29 510 zł.

W ww. mieszkaniu Wnioskodawca pozostawił cesjonariuszowi pełne wyposażenie mieszkania za co otrzymał od ww. osoby kwotę 20 000 zł. Jak wskazano powyżej nakłady związane z zakupem wyposażenia oraz koszty remontu były ponoszone przez Wnioskodawcę sukcesywnie od 2008 r. do 2016 r.

Czy występuje obowiązek zapłaty podatku w związku z otrzymaniem zwrotu kwoty partycypacji - 29 510 zł oraz 20 000 zł? Jeżeli tak to w jakiej formie, wysokości i terminie?

Stanowisko Dyrektora

Kwota uzyskana z tytułu cesji prawa z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS stanowi dla Wnioskodawcy przychód z praw majątkowych w rozumieniu w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który będzie obowiązany wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 r., składanym w terminie do 30 kwietnia 2018 r. i opodatkować dochód z tego tytułu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W stanie faktycznym wskazano, że oprócz ww. cesji prawa z umowy partycypacji, Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia wyposażenia lokalu mieszkalnego. Wyposażenie to obejmowało sprzęt AGD, a także zabudowę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.