Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

2 czerwca 2015

Niezależna amortyzacja środków trwałych zainstalowanych w budynku hali produkcyjnej

243

Jesteśmy producentem farb. W związku z rozszerzeniem działalności o produkcje lakierów, prowadzone będą w pomieszczeniach jednej z hal produkcyjnych stanowiących naszą własność prace inwestycyjne w postaci przystosowania jej do nowej produkcji. Prace te polegać będą na wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, grzewczych, instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej wraz z urządzeniami, instalacji przeciwpożarowej, a także instalacji technologicznej oraz sieci informatycznej IT obsługującej i wspomagającej proces produkcyjny. Słyszeliśmy, że przedmiotowe instalacje mogą stanowić odrębny od budynku środek trwały i podlegać odrębnej amortyzacji. Jakie muszą być spełnione warunki aby powyższe instalacje stanowiły odrębny środek trwały?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli wymienione w pytaniu instalac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.