Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 22-23)

13 lipca 2015

Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej roweru

207

Gdy wartość roweru będzie wyższa od kwoty 3.500 zł "mały podatnik" będzie mógł dokonać jego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej w roku podatkowym, w którym zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowiły koszt uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.