Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , AMORTYZACJA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

12 marca 2015

Moment powstania przychodu z tytułu przekazania książek dystrybutorowi

220

Przychód z tytułu sprzedaży książek przekazanych Dystrybutorowi powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie faktury wystawionej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2015 roku nr IBPBI/1/415-1421/14/BK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania książek (PKD 55.11.Z). Przychód osiąga ze sprzedaży książek drukowanych (PKWiU 58.11.1). Zamierza zawrzeć umowę z dystrybutorem książek, której przedmiotem będzie sprzedaż przez dystrybutora jej publikacji na rynku księgarskim.

Umowa ta (nazwana Umową Dystrybucyjną) przewiduje m.in., że Dystrybutor dokona sprzedaży książek na rynku księgarskim we własnym imieniu i na własny rachunek, rozliczenie między stronami ze sprzedaży książek nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Wydawcy o zakresie sprzedaży dokonanej w okresie rozliczeniowym, ustalonym przez strony na jeden miesiąc. Na tej podstawie Wydawca w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia wystawi fakturę, która będzie stanowić podstawę do zapłaty za sprzedane egzemplarze oraz Wydawcy przysługuje pełne prawo zwrotu niesprzedanych egzemplarzy każdej zamówionej publikacji i jest zobowiązany do odbioru niesprzedanych książek.

W jakim momencie powinnam rozpoznać (wykazać) przychód w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży książek w przypadku sprzedaży w oparciu o model sprzedaży oparty na opisanej umowie?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przy ocenie określenia momentu powstania przychodu dla celów podatku dochodowego istotne jest – co do zasady - ustalenie daty wydania towaru lub wykonania usługi. Istnieją jednak przypadki, w których wydanie rzeczy nie jest równoznaczne z ich sp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.