Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , OCHRONA ZDROWIA

22 października 2014

Kwalifikacja wynagrodzenia lekarza weterynarii powołanego do świadczenia usług przez Inspektora Weterynarii

209

Wynagrodzenie wypłacane lekarzowi weterynarii w związku ze świadczeniem przez niego usług wyznaczonych mu przez Inspektora Weterynarii należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 11 marca 2014 roku nr IPTPB1/415-764/13-7/KO.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest lekarzem weterynarii, wykonującym zawód w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą (Wnioskodawca posiada zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt). Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył Wnioskodawcę w drodze decyzji, jako lekarza weterynarii niebędącego pracownikiem Inspekcji, do wykonywania czynności, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Zadania, do których został wyznaczony Wnioskodawca mieszczą się w katalogu wskazanym w przepisie art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z zawartą umową Wnioskodawca uzyskał wynagrodzenie.

Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować wypłatę na rzecz Wnioskodawcy świadczeń wynikających z umowy zawartej w 2014 r. na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3:

  • przychody z działalności wykonywanej osobiście,

  • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.