Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WSKAŹNIKI

1 stycznia 2016

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

172

Koszty uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015 i 2016 roku

Dla osoby zatrudnionej:

miesięczne

roczne

na jedną umowę o pracę

111 zł 25 gr

1 335 zł

na więcej niż jedną umowę (w jednym lub w więcej niż jednym zakładzie pracy)

z każdej umowy        111 zł 25 gr

2 002 zł 05 gr

w jednym zakładzie pracy, położonym w innej miejscowości niż miejsce czasowego lub stałego zamieszkania, nieotrzymującej dodatku za rozłąkę

139 z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.