Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

29 grudnia 2014

Koszty ponoszone przez Spółkę na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie

196

Wydatki na utrzymanie dróg i ich odśnieżanie nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 16 ust. 1 stąd mogą stanowić koszt w podatku dochodowym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 19 listopada 2014 roku nr IPTPB3/423-295/14-4/PM.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca, X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonując zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zakres zadań własnych Gminy przekazanych do realizacji Spółce określa § 3 Aktu Założycielskiego, który po zmianie w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 1 z dnia 12 lutego 2014 r. wskazuje, że cyt. „Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności do zadań własnych Gminy, przekazanych do wykonywania przez Spółkę, należą sprawy: eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, budowy i remontów dróg gminnych, ulic i placów, zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i placów, utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania targowisk, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (...)”.

Z tytułu wykonania remontów dróg i ich utrzymania, w tym odśnieżania oraz zrealizowanych prac obejmujących utrzymanie zieleni gminnej, Spółka nie osiągnęła żadnych przychodów, natomiast ponosiła wszystkie wydatki konieczne do ich realizacji, tj. w szczególności na zakup usług transportowych w celu dowozu kamienia na drogi z placu składowego, wynajem równiarki do równania dróg, zakup paliwa do koparki i kruszywa na drogi oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy pracach drogowych.

Czy w zakresie podatku dochodowym od osób prawnych, poniesione wydatki na wykonanie remontów dróg i ich odśnieżanie i utrzymanie zieleni zostały prawidłowo zakwalifikowane przez Spółkę do kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.