Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

16 kwietnia 2015

Koszt odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych sfinansowanych umorzoną pożyczką

159

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych w części z umorzonej pożyczki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wartości.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2015 roku nr IBPBI/2/4510-199/15/SD

Sytuacja Podatnika

Spółka na podstawie umowy zawartej 11 października 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała pożyczkę w wysokości 7.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „…”.

W oparciu o „Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW” Podatnik po spłaceniu pożyczki w wysokości 4.000.000,00 zł (53,33%) złożył w maju 2014 r. wniosek o częściowe jej umorzenie w ramach pomocy regionalnej na nową inwestycję. We wniosku o umorzenie pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł, co stanowi 40% jej wartości zadeklarowano, że otrzymane z umorzenia środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.”…”.

W dniu 9 czerwca 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a WFOŚiGW w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z 11 października 2011 r. Fundusz warunkowo umorzył kwotę 3.000.000,00 zł. zgodnie z zapisami umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki.

Ponadto Spółka zobowiązana jest do zapewnienia użytkowania zadania objętego dofinansowaniem na podstawie ww. umowy w okresie co najmniej 5 lat, licząc od daty przekazania go do użytkowania tj. od 15 grudnia 2016 r.

Czy odpisy amortyzacyjne, od środków trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z części umorzonej pożyczki (w kwocie 3.000.000,00 zł) będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy przedstawionej sprawy Organ powołał się na art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.