Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

3 sierpnia 2015

Kiedy i jak należy prowadzić dokumentacje w zakresie cen transferowych

212

Kwestie dotyczące cen transferowych i dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi zawarte są zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Ustawy te regulują definicje podmiotów powiązanych i powiązań oraz ewentualnej korekty dochodów (art. 11 u.p.d.o.p. oraz odpowiednio art. 25 u.p.d.o.f.), obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz kwestie sankcji (50% stawki podatku dochodowego od wartości oszacowanego dochodu) w przypadku braku dokumentacji - (art. 9a w związku z art. 19 ust. 4 u.p.d.o.p. oraz odpowiednio art. 25a w związku z art. 30d u.p.d.o.f..

Za podmioty powiązane ze sobą uważa się te podmioty, w których te same osob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.