Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy złożenie do urzędu skarbowego odpisu umowy Spółki z o. o., w treści której zawarto zapis o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy jest wystarczające dla przyjęcia, że urząd skarbowy został powiadomiony o wyborze innego niż kalendarzowego roku podatkowego ?

ODPOWIEDŹ

Tak, bowiem stosownie do art. 8 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Ponieważ z powyższego przepisu nie wynika wzór takiego zawiadomienia, zatem należy przyjąć, że przez zawiadomienie organu powinno się przyjąć każdą czynność, z której organ podatkowy mógł dowiedzieć się o wyborze roku podatkowego. Skoro zatem z przedłożonego naczelnikowi urzędu skarbowego odpisu umowy spółki wynika, że ta spółka zdecydowała się na inny rok podatkowy niż kalendarzowy, to przyjąć należy, że Spółka skutecznie powiadomiła organ o tym fakcie.

Za takim rozumowaniem przemawia między innymi interpretacje indywidualna z dnia 15 grudnia 2011 wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB5/423-947/l1-2/AS), w której wskazano: "W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skuteczności zawiadomienia o wyborze "roku podatkowego" w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS uznaje się za prawidłowe."

W Kolejnej interpretacji indywidualnej z dnia 23 marca 2010 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.