Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

2 lutego 2015

Ewidencja rachunkowa dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy

245

 Spółka X prowadząca działalność gospodarczą na terenie SSE zamierza dokonać połączenia się z inną Spółką Y prowadzącą również działalność na terenie tej samej SSE. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Y na Spółkę X. Spółka X nadal będzie prowadziła działalność na terenie SSE na podstawie i w zakresie określonym w obu zezwoleniach. Czy prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, o której mowa w art. 9 ust. 1 w/w ustawy, odrębnie dla każdego z tych zezwoleń?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W przypadku prowadzenia działalności na te...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.