Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

21 kwietnia 2015

Dzień przeliczenia kursu waluty do obliczenia "podatku u źródła"

296

W celu obliczenia i pobrania "podatku u źródła" przychód uzyskany przez nierezydenta wycenia się po kursie średnim ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Stanowisko Dyrektora Izby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.