Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem nauczycielką muzyki oraz prowadzę szkołę muzyczną. Obecnie korzystam z urlopu macierzyńskiego i od września przechodzę na urlop wychowawczy. Czy będąc na urlopie wychowawczym mogę nadal prowadzić działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoły muzycznej i udzielaniu lekcji gry na instrumentach? Czy mam obowiązek opłacać składki ZUS ?

ODPOWIEDŹ

W czasie trwania urlopu wychowawczego przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca za siebie obowiązkowe składki społeczne i składkę zdrowotną.

UZASADNIENIE

Osoba, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która korzysta z urlopu wychowawczego podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla osoby na urlopie wychowawczym, jeżeli nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy zdrowotnej).

Płatnikiem składek na ubezpieczenia jest pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego. Naliczanie składek ZUS za pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego pracodawca rozpoczyna po otrzymaniu oświadczenia o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz prawa do emerytury lub renty.

W przypadku, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym prowadzi działalność gospodarczą, to w okresie tym wykonywanie działalności gospodarczej stanowi dla niej tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, i dlatego ubezpieczeniom tym podlega z racji prowadzenia działalności, a nie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

W przedmiotowej sprawie w okresie zbiegu dwóch tytułów do ubezpieczeń społecznych - urlopu wychowawczego z etatu nauczyciela w szkole i działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoły muzycznej Czytelniczka będzie musiała odprowadzać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę zdrowotną samodzielnie. Pracodawca, czyli dyrektor szkoły nie będzie naliczał składek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.