Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-11)

7 czerwca 2015

Dokumentacja cen transferowych transakcji pomiędzy Zakładem Budżetowym a szkołami i przedszkolami

215

Transakcje pomiędzy Zakładem Budżetowym a szkołami, przedszkolami i Urzędem Gminy w zakresie dostarczania do tych podmiotów wody oraz odbierania odpadów komunalnych i odprowadzenia ścieków nie powoduje obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, ponieważ zarówno Zakład Budżetowy, jak i pozostałe podmioty są podmiotami sektora finansów publicznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/2/4510-31/15/MO.

Sytuacja Podatnika

Zakład Budżetowy jest samorządowym zakładem budżetowym, nad którym nadzór sprawuje Wójt Gminy. Zakład Budżetowy w ramach prowadzonej działalności będzie dokonywał transakcji ze szkołami publicznymi, przedszkolami publicznymi, Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu oraz Gminną Biblioteką Publiczną – będzie dostarczał do ww. podmiotów wodę oraz odbierał odpady komunalne i odprowadzał ścieki.

Czy na Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w związku z transakcjami ze szkołami, przedszkolami, Urzędem Gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowych, o którym mowa w przepisie art. 9a ust. 1 ustawy o CIT?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Po zapoznaniu się ze sprawą Dyrektor powołał się na art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który to określa, żę podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.