Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

2 lutego 2015

Do jakiego źródła przychodów należy zaliczyć otrzymane odsetki od pożyczki

206

Dochody (przychody) uzyskiwane z tytułu udzielania pożyczek, będą uzyskiwane w wyniku wykonywania działalności gospodarczej i dlatego też będą opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1076/14/BK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą rezydentem Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewykluczone, że rozpocznie udzielać pożyczek innym podmiotom (osobom fizycznym, spółkom osobowym, osobom prawnym) oraz obejmować obligacje. Wnioskodawca rozważa również czerpanie dochodów z zakupu i sprzedaży udziałów i akcji w spółkach. Środki (pieniądze) na pożyczki, bądź objęcie obligacji, będą pochodziły z majątku prywatnego, bądź z działalności gospodarczej. Zarówno w umowie pożyczki jak i przy objęciu obligacji, Wnioskodawca będzie posługiwał się klauzulą, że powyższe czynności wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do jakiego źródła przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować otrzymany przychód z tytułu odsetek od pożyczek?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze zdaniem Wnioskodawcy, który stoi na stanowisku, że przychody uzyskiwane z tytułu odsetek od pożyczek będą stanowić w opisanym stanie faktycznym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, ponieważ udzielanie pożyczek będzie wykonywane w ramach działalności gospodarczej, niezależnie od...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.