Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

3 stycznia 2015

Amortyzacja urządzenia wykorzystywanego przez małżonków prowadzących odrębne działalności gospodarcze

260

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w postaci usług stomatologicznych. Działalność prowadzona jest w dwóch gabinetach stomatologicznych znajdujących się w domu jednorodzinnym, w którym zamieszkują. Mąż dokonał zakupu „Systemu do sedacji wziewnej” za kilkanaście tysięcy złotych. Faktura za zakup systemu została wystawiona na jego imię i nazwisko. Natomiast żona posiada umowę na dzierżawę butli z gazem technicznym do tego urządzenia. Z systemu korzystać będą oboje małżonkowie. Czy prawo do ujęcia powyższego systemu w ewidencji środków trwałych będzie miał tylko ten z małżonków, który dokonał zakupu systemu i posiada fakturę na jego zakup, czy też prawo to przysługiwać będzie obojgu małżonkom. Czy aby mąż mógł korzystać z butli z gazem technicznym, konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy żoną a mężem ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami podatkowymi amortyza...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.