Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

8 lipca 2014

Amortyzacja środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu

189

Podwyższenie stawek amortyzacji środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu jest możliwa począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 15 kwietnia 2014 roku nr ILPB4/423-25/14-2/DS.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne. W toku prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje środki trwałe, które mogą zostać uznane za poddane szybkiemu postępowi technicznemu, tj. środki trwałe, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT (m.in. systemy sterowania i pomiaru, komputery). W związku z powyższym Podatnik zadał pytania: 

  • Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT w odniesieniu do wskazanych powyżej grup środków trwałych jako maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu...

  • Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT w odniesieniu do tych maszyn i urządzeń, które:

    • są obecnie używane i amortyzowane przez Spółkę przy wykorzystaniu niepodwyższonych stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych określonych w Załączniku nr 1 ustawy o CIT (dalej: Wykaz) oraz

    • w przeszłości spełniały warunki do podwyższenia stawek amortyzacyjnych, lecz Spółka z takiego uprawnienia nie skorzystała w miesiącu następującym po miesiącu oddania tych środków trwałych do używania...

  • W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, to czy Spółka jest uprawniona do amortyzowania maszyn i urządzeń, o których mowa w pytaniu 2 powyżej, przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT począwszy od miesiąca dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego i czy w związku z tym Spółka ma prawo dokonać korekty rozliczeń podatkowych w zakresie CIT za lata podatkowe, które nie uległy przedawnieniu...

  • W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, to czy Spółka jest uprawniona do rozpoczęcia amortyzowania maszyn i urządzeń, o których mowa w pytaniu 2 powyżej, p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.