Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

18 lutego 2015

Amortyzacja środków trwałych których użytkowanie nastąpiło w późniejszym terminie

284

Gdy zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w momencie wprowadzenia ich do ewidencji są kompletne i zdatne do użytku wówczas można dokonywać od ich wartości odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, mimo iż ich użytkowanie nastąpi w terminie późniejszym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.