Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

18 lutego 2015

Amortyzacja środków trwałych których użytkowanie nastąpiło w późniejszym terminie

189

Gdy zakupione środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w momencie wprowadzenia ich do ewidencji są kompletne i zdatne do użytku wówczas można dokonywać od ich wartości odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, mimo iż ich użytkowanie nastąpi w terminie późniejszym.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2015 roku nr IBPBI/2/423-1184/14/BG.

Sytuacja Podatnika

Spółka we wrześniu 2013 roku zakupiła środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: serwery, komputery, skanery oraz sieciowe licencje do wykonywania branżowych projektów. Każdy zakupiony (wartość powyżej 3.500,00 zł) środek trwały i wartość niematerialna i prawna (licencje sieciowe - oprogramowanie) zostały dostarczone kompletne do Spółki i przyjęte do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury VAT, protokołu zdawczo - odbiorczego i dokumentu OT. Wszystkie faktury za dostarczone środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zostały w całości zapłacone. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały przyjęte do użytkowania w miesiącu wrześniu, a od października 2013 została naliczona amortyzacja, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W listopadzie 2013 Wnioskodawca podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Stanowiska pracy były zdatne i gotowe do użytkowania od września 2013 r., jednak używanie ich zgodnie z przeznaczeniem w pełni rozpoczęło się dopiero w styczniu 2014 r., ponieważ dopiero od stycznia 2014 przyjęto dodatkowo nowych pracowników.

Ponadto wyliczona amortyzacja od ww. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi koszt uzyskania przychodu od października 2013 roku (tak tez została ujęta w księgach Spółki).

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisanej sprawy Dyrektor powołał się...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.