Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , TRANSPORT

13 września 2014

Amortyzacja samochodu osobowego nabytego przez współmałżonków

220

Zaliczyłem do środków trwałych prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej samochód, który zakupiłem wspólnie z żoną. W naszym związku małżeńskim obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej. Do podstawy naliczania odpisów amortyzacyjnych przyjąłem całą wartość początkową samochodu. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Nie, takie postępowanie nie było prawidłowe. Wartość początkową tego pojazdu winien Pan ustalić uwzględniając wskaźnik proporcji, w jakiej pozostaje udział Pana we własności tego składnika majątku.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się m.in. środki transportu, jeżeli stanowią własność lub współwłasność podatnika, są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres ich używania przekracza rok oraz wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Zatem własność lub współwłasność składnika majątkowego jest jednym z warunków, którego spełnienie pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tego składnika.

Odnośnie ustalenia wartości pojazdu znajdzie zastosowanie art. 22g ust. 11 ww ustawy, myśl którego, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.