Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

26 czerwca 2015

Wpływ zastawu na sposób ustalenia dochodu/starty z prowadzenia lombardu

223

Wpływ na ustalenie dochodu/straty z działalności gospodarczej ma tylko remanent towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży, ponieważ zakup tych towarów jest księgowany w ciągu roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Remanent zastawów na rzeczy używane, nie ma wpływu na ustalenie dochodu, ponieważ nie jest księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w ciągu roku podatkowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2015 roku nr IBPBI/1/4511-296/15/BK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia komisu-lombardu. W ramach działalności Wnioskodawczyni udziela klientom pożyczek pieniężnych pod zastaw w zamian za pozostawione w lombardzie przedmioty. Następnie, w momencie gdy pożyczkobiorcy zwracają jej otrzymaną kwotę pożyczki pobiera prowizję, na którą składa się oprocentowanie pożyczki oraz opłata za przechowywanie przedmiotów (rzeczy) będących zabezpieczeniem pożyczki. W przypadku, gdy udzielona przez lombard pożyczka nie zostaje spłacona w określonym w umowie terminie, rzecz będąca zabezpieczeniem tej pożyczki przechodzi na własność lombardu i zostaje wystawiona do sprzedaży. Rzeczy będące zabezpieczeniem i w momencie wygaśnięcia umowy przechodzące na własność lombardu celem sprzedaży nie są księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Prowadzona jest bowiem odrębna ewidencja lombardowa i to w niej są wykazywane wszystkie nabyte rzeczy. Sprzedaż ich wykazywana jest na koniec miesiąca w kwocie prowizji i nabijana na kasie fiskalnej.

Na koniec roku Wnioskodawczyni sporządza trzy remanenty, w tym remanent zastawów, które na dzień 31 grudnia są już własnością Wnioskodawczyni ponieważ pożyczki, których te zastawy dotyczyły nie zostały spłacone (umowy wygasły).

Czy remanent zastawów (rzeczy używanych), które na dzień 31 grudnia są własnością Wnioskodawczyni, (ponieważ umowy wygasły), lecz nigdzie nie zostały zaksięgowane ma wpływ na ustalenie dochodu/straty z działalności gospodarczej zgodnie z art. 9 i art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor uznał, że w celu wskazania prawidłowości sporządzania remanentu zastawionych rzeczy oraz ich wpływu na ustalenie dochodu/straty z działalności gospodarczej zasadne jest wyjaśnienie zasad ewidencjonowania tych rzeczy w księdze podatkowej. Mając na względzie przepisy prawa, stwierdzić należy, że w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie ewidencjonuje się zarówno przyjęcia danej rzeczy, jako zabezpieczenia pożyczki, jak i kwoty udzielonej pożyczki. W księdze tej nie ewidencjo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.