Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

17 czerwca 2014

Ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki osobowej

213

Ustawa podatkowa nakazuje stosowanie jednej proporcji przyjętej umową spółki dla udziału w zyskach, w przypadku gdyby proporcja taka nie została określona w umowie, należałoby uznać, że prawa do udziału w zyskach są równe.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014 nr ILPB1/415-356/14-2/AG

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej, powstałej w kwietniu 2010 roku. Zgodnie z zawartą umową spółki komandytowej została odrębnie ustalona wysokość prawa do udziału w zyskach dla poszczególnych wspólników oraz odrębnie wysokość uczestnictwa w stratach spółki. Wnioskodawca, zgodnie z postanowieniami umowy spółki komandytowej uczestniczył w zyskach w wysokości 2% oraz został wyłączony z udziału w stratach. Czy, w związku z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy określaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym należy stosować ustalony umową spółki komandytowej udział procentowy poszczególnych wspólników do prawa w zyskach spółki?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ponieważ spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W świetle cytowanego przepisu wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki osobowej) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.