Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Po raz pierwszy korzystałem z ulgi za Internet w zeznaniu rocznym za 2012 rok. W 2013 roku nie miałem do niej prawa, ponieważ w tym okresie nie miałem zawartej umowy z żadnym dostawcą, nie korzystałem z Internetu w telefonie oraz w kafejkach. W terminie do 30 kwietnia 2015 roku złożyłem swój PIT, jednakże przypomniałem sobie, iż w połowie 2014 roku zawarłem nową umowę z dostawcą Internetu. Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego za 2014 rok i skorzystać po raz drugi z ulgi?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie jest możliwe złożenie przez Pana korekty zeznania podatkowego za 2014 rok, w związku z nieodliczoną kwotą wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) podatnikowi przysługuje prawo do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o kwotę wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ulga ta jest odliczeniem od dochodu, tym samym aby z niej skorzystać należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim konieczne jest poniesienie w roku podatkowym wydatków z tego tytułu oraz posiadanie dokumentów, które potwierdzają jego poniesienie. Dokumenty te winny wskazywać dane kupującego (odbiorcę), dane sprzedającego (dostawcę usługi), rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty np., przelew bankowy, faktury VAT czy rachunek z kawiarenki internetowej.

Ważne jest to, iż odliczeniu podlegają wydatki związane z użytkowaniem Internetu bez względu na miejsce oraz formę dostępu, tym samym nie jest już konieczne korzystanie z sieci w miejscu zamieszkania, tym samym możliwe jest korzystanie np. w kawiarence internetowej.

Jak już wcześniej wspomniano, maksymalną kwotą odliczenia jest...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.