Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

30 czerwca 2015

Ulga rehabilitacyjna - zakup materaca wspólnie z żoną

243

Prawo do ulgi na cele rehabilitacyjne z tytułu zakupu materaca przysługuje w takim stosunku w jakim podatnik będzie go wykorzystywał, o ile zakup materaca jest bezpośrednio związany z niepełnosprawnością oraz posiada właściwości leczniczo-rehabilitacyjne. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym wydatek ten został poniesiony.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2015 roku nr IBPBII/1/4511-260/15/MD.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest rencistą od 1993 roku Od dwudziestu jeden lat cierpi na przewlekłą chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa z nawracającymi zespołami bólowymi szyjnymi i lędźwiowo-krzyżowymi. Wnioskodawca posiada wydane przez Wojewódzką Komisję Lekarską orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej. Przez cały ten czas Wnioskodawca leczy się na tę chorobę. W związku z tym Wnioskodawca dokonał zakupu materaca, udokumentowanego fakturą z 14 kwietnia 2014 r. Faktura ta została opłacona w całości gotówką. Wydatek ten nie został sfinansowany (dofinansowany) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie został zwrócony w jakiejkolwiek formie. Jako nabywca owego materaca Wnioskodawca jest wskazany na fakturze wraz z żoną. Materac ten jest zalecany dla osób ze schorzeniami kręgosłupa. Posiada atest jako produkt medyczny z obniżoną stawką podatku od towarów i usług – 8%.

Czy wydatek poniesiony na zakup materaca, który słuzy również żonie, Wnioskodawca może odliczyć w wysokości 50% poniesionego wydatku w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Z uregulowań zawartych w art. 26 ust. 7a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.