Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

6 lutego 2015

Ujęcie w PKPiR kosztu na podstawie wydruku otrzymanego ze sklepu w Niemczech

188

Na podstawie wydruku otrzymanego ze sklepu niemieckiego, nie może dokonać ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1053/14/ŚS

Sytuacja Podatnika

O wydanie interpretacji zwróciła się Wnioskodawczyni, która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie handlu artykułami chemicznymi, przemysłowymi, chemią gospodarczą i kosmetykami. Działalność jest opodatkowana wg skali, a zdarzenia gospodarcze związane z nią są ujmowane w prowadzonej podatkowej księdze i rozchodów.

Często zdarza się, w Niemczech kupowane są towary handlowe i później sprzedawane w Polsce. Jako dowód zakupu (zależy to od sklepu w jakim kupuje towar) otrzymywane są faktury, jak również rachunki opatrzone datą i numerem, do którego dołączony jest odrębny wydruk („wydanie”) z magazynu. Na rachunkach określono wystawcę, numer identyfikacji podatkowej, rachunek posiada datę operacji gospodarczej oraz nr rachunku rachunek nie zawiera podpisów, jest na nim pieczątka kupującego, rachunek określa w języku niemieckim przedmiot operacji gospodarczej, jego wartość i ilość sztuk, dokument nie jest opatrzony podpisem. Czy otrzymany rachunek spełnia wymogi dowodu księgowego i czy tym samym stanowi podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Udzielając odpowiedzi organ podatkowy w pierwszej kolejności omówił zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz określił jakie warunki musi spełniać dokument, aby mógł stanowić podstawę ujęcia wydatku jako koszt w tej księdze.Tym samym organ stwierdził, że dokumentem będącym podstawą do ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być (co do zasady) faktura, bądź rachunek, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodówi rozchodów. Koszty te mogą być także udokumentowane innymi dowodami, o których mowa w cyt. § 13 i 14 ww. rozporządzenia, o ile zawierają one wszystkie elementy wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji rachunek wraz z dołączonym do niego odrębnym wydrukiem („wydaniem”) z magazynu nie stanowią w świetle ww. przepisów rozporzą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.