Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e)

24 lipca 2014

Sposób ustalenia wysokości odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

178

Odliczenie kwoty w ramach ulgi rehabilitacyjnej określa się na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, jednak kwota ta nie może przekroczyć 2280 zł.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2014 roku nr ITPB2/415-322/14/RS

Sytuacja Podatnika

W zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2012 r. Wnioskodawczyni dokonała odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Urząd Skarbowy w ramach czynności sprawdzających zakwestionował ww. odliczenie, gdyż uznał, że do ustalenia wysokości ulgi należy przyjąć tzw. „kilometrówkę" a wynik uznać za wysokość limitowanej kwoty podlegającej odliczeniu.

Wnioskodawczyni przedstawiła na żądanie organu podatkowego niezbędne dowody (ustalone ustawą), dające prawo do odliczeń, jednak nie uzyskała wyjaśnienia jakie przepisy wskazują na rozliczenie ulgi według „kilometrówki”. W jakiej wysokości odliczyć kwotę ulgi rehabilitacyjnej: odliczyć ogólną wartość ulgi w kwocie 2.280 zł czy przeliczyć ulgę do wysokości „kilometrówki”? Z jakich przepisów to wynika?

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

Jak wynika z treści art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatku poniesionego na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Pojęcie „w wysokości nieprzekraczającej” oznacza, że wskazana kwota 2.280 zł wyznacza jedynie górną granicę odliczenia z tytułu używania samochodu osobowego w danym roku podatkowym a nie kwotę ryczałtową dla wszystkich podatników, którzy w roku podatkowym używali własnego samochodu osobowego dla celów wskazanych w ww. przepisie. Przy czym pod pojęciem wydatków dotyczących używania samochodu dla potrzeb przejazdu na zabiegi należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu (np. paliwa) ale i koszty utrzymania samochodu, jego eksploatacji.

Natomiast stosownie do art. 26 ust. 7c ww. ustawy, nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, jednakże...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.