Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

29 lipca 2014

Sposób ustalania różnic kursowych związanych z indywidualną działalnością gospodarczą

179

Ustalenie przez podmiot, w którym Podatnik jest komandytariuszem metody rozliczania różnic kursowych, pozostaje bez wpływu na sposób ich rozliczania przez Podatnika w związku z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 roku nr IPPB1/415-166/13/14-7/S/ES

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej. Spółka powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja przekształcenia w KRS miała miejsce w styczniu 2013 r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Oprócz Wnioskodawcy wspólnikami Spółki są inne osoby fizyczne oraz osoby prawne. Spółka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. 

Działalność Spółki może powodować powstawanie różnic kursowych. Spółka i Wnioskodawca do 31 stycznia zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca wykonuje/może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która nie dotyczy uzyskiwania przez Wnioskodawcę przychodów z udziału w zysku Spółki. 

  1. Czy po dokonaniu przez Spółkę i Wnioskodawcę zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych przychody podatkowe oraz koszty uzyskania przychodów rozpoznawane przez Wnioskodawcę w związku z udziałem w zysku Spółki powinny uwzględniać różnice kursowe ustalone przez Spółkę na podstawie przepisów o rachunkowości?

  2. Czy w zakresie Działalności Indywidualnej Wnioskodawca ma prawo ustalania różnic kursowych na podstawie art. 24c Ustawy o PIT, nawet w przypadku stosowania przez Spółkę metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych (które stanowią przychody podatkowe/koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy rozpoznawane z tytułu udziału zysku Spółki)?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Ad. 1

Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2114/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Pana P. S. na interpretację Ministra Finansów z dnia 7 maja 2013 r. Nr IPPB1/415-166/13-3/ES w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Sąd uznał, że spółka komandytowa, której Skarżąca jest wspólnikiem, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. W konsekwencji, Minister Finansów pominął treść arb 24 ust. 1, art. 9 ust. 2 i art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., z których wynika, że dochodem wspólnik...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.