Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

16 czerwca 2015

Skutki podatkowe udzielania mieszkańcom bezpłatnych porad prawnych

199

Podatnik, któremu udziela się tylko porady prawnej nie uzyskuje przychodu, ponieważ sama porada nie wystarcza do skutecznego załatwienia sprawy w sądzie, urzędzie lub innej instytucji. Do skutecznego załatwienia sprawy niezbędne jest sporządzenie wniosku, pism procesowych lub odwołań.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 maja 2015 roku nr IBPBII/1/4511-98/15/MK.

Sytuacja Podatnika

Gmina chce wyjść z inicjatywą udzielania bezpłatnych porad prawnych dla jej mieszkańców przez radcę prawnego sprawującego obsługę prawną Gminy. Bezpłatne porady prawne udzielane byłyby wszystkim mieszkańcom terenu Gminy. Brak jest specjalnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielania bezpłatnych porad prawnych oraz nie planuje się podejmowania takiej uchwały. Bezpłatne porady prawne byłyby udzielane w ramach promocji Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy jeśli z inicjatywy Gminy jej mieszkaniec, któremu została udzielona porada prawna w Urzędzie Miejskim przez radcę prawnego sprawującego obsługę Gminy uzyskał przychód z tytułu udzielonej mu porady w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  2. Czy osoba, której radca prawny Urzędu udzielił porady prawnej otrzymała nieodpłatne świadczenie w sytuacji gdy pomoc prawna ograniczała się tylko i wyłącznie do udzielenia ustnej porady prawnej, zaś radca prawny nie podejmował żadnych dalszych czynności prawnych na rzecz tej osoby?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wyni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.